Nedsänkning av styva stålrör

 

Den här renoveringsmetoden innebär nedsänkning och anslutning av stabila, raka och släta, rostfria stålrör.

Rören är tillverkade av högklassigt syra-resistent stål och tack vare sitt grövre gods en mycket hög formstyrka.

Höglandets Skorstenar monterar de här rören främst i kondensförebyggande syfte för pellets-, gas- och oljeeldningar, i skorstenar byggda på 1930-talet och framåt. Rören kan också med fördel monteras för anläggningar med spannmålseldning. Våra installationer lämnas alltid i sk torr drift, dvs där avsikten är torra rökgaser.

Metoden är speciellt lämplig för större anläggningar och i tuffare miljöer, exempelvis för högeffektiva gas- och oljeeldningar samt inom industrin.

Rören monteras i en för anläggningen olämpligt stor rökkanal, i syfte att höja rökgashastigheten. Montaget kräver att kanalen är rak hela sin längd.

Den nya rökkanalen får en bättre isoleing mot skorstenens kalla och nedkylda del, i vind och ovan tak.

Utrymmet mellan rör och omslutningsvägg fylls med lämplig skorstens-isolering.

Försiktig eldning kan med hänsyn till materialegenskaperna och torktid påbörjas relativt omgående.