Nedsänkning av böjbara stålrör

 

Den här renoverings metoden innebär nedsänkning och anslutning av rostfria och böjbara stålrör. Rören är tillverkade av högklassigt syraresistent stål. Rören har tack vare sin speciella falsning och korrugering en mycket hög dra- och böjtålighet. Den korrugerade insidan hindrar också röret från att deformeras av olika sotningsredskap.

 

Höglandets skorstenar monterar ofta de här rören i kondensförebyggande syfte för pellets-, gas och oljeeldningar , i skorstenar byggda på 1930-talet och framåt, men också i syfte att reparera en otät rökkanal. Våra installationer lämnas alltid i sk torr drift, dvs där avsikten är torra rökgaser. Rören monteras med fördel i väldigt krokiga och oformliga kanaler. Metoden är speciellt lämplig då man vill göra kanal-arean mindre för att höja rökgashastigheten, och samtidigt åstakomma täthet. Om skorstenens skiljeväggar först borttages kan vi med de nya rören åstakomma täthet och samtidigt efter behov göra kanal-arean större eller mindre. Rören kan också monteras i äldre skorstenar med stora samlingskanaler, i syfte att skapa moderna separata rökkanaler. Utrymmet mellan rör och omslutningsvägg fylls med lämplig skorstens-isolering. Den nya rökkanalen får en bättre isolering mot intilliggande träkonstruktioner såsom bjälkar, bjälklag och vägga, samt mot övriga ej besiktningsbara utrymmen och skorstenens kalla del ovan tak. Försiktigt eldning kan med hänsyn till materialegenskaperna och torktid påbörjas relativt omgående.