Glidgjutning

 

Vår glidgjutning är en snabb och effektiv renoveringsmetod för äldre/otäta rök- och ventilationskanaler. Efter noggrann rengöring och utbyte av eventuellt spruckna tegelstenar belägges insidan med en flytande keramisk massa.

Metoden är speciellt lämplig då man vill åstakomma täthet utan att samtidigt nämnvärt minska kanal-arean. En bibehållen kanal-area i kombination med släta kanalväggar är ofta den bästa förutsättningen för en problemfri eldning med ved.

 

Med Höglandets Skorstenars glidgjutning återfylls/lagas urfallna fogar, sprickor och övriga invändiga skador effektivt i rökkanalen. Resultatet blir en "ny" rökkanal, med släta sidor och en gastät yta av keramik.

Renoveringsmetoden är tänkt att främst användas för otäta och separata kanaler med i övrigt lämplig storlek och form, byggda från 1900-talet och framåt.

Men metoden kan också användas i äldre rökkanaler i förebyggande/preventivt syfte, dvs innan otätheten eller skadan hunnit uppkomma eller blir akut. Åtgärden bör betraktas som en del av det löpande fastighetsunderhållet.

Försiktig eldning kan med hänsyn till materialegenskaper och torktid påbörjas tidigast 2 dygn efter behandlingen.

Även äldre otäta kakelugnar går att varsamt renovera med vår metod för glidgjutning. Se därefter våra instruktioner för torkeldning.