Företaget

 

1973-1974 skakades världen av den första energikrisen, som egentligen inte var någon kris. Oljepriset steg

våldsamt och tvingade västvärlden till insikt om att oljan någon gång faktiskt skulle ta slut.

 

I Sverige startade då kommunerna byråer med energirådgivning. Följden blev att vi tätade och tilläggsisolerade

våra bostadshus, installerade nya värmepannor och effektivare oljebrännare. Allt  med statligt stöd.

 

De energibesparande åtgärderna resulterade i sin tur till att de gamla rökkanalerna nu blev alldeles för stora och

orsakade kondensskador. Med fortfarande svavel i oljan och en kraftig kondensbildning kunde en skorsten

förstöras på bara en eller några vintrar!


1977, dvs några år senare, grundades vårt företag av Carl-Axel Holmberg, och hette då "Isokaern Skorstenar i Vetlanda HB". Den vanligaste typen av arbete var vid den tiden "nedsänkning av pimpstensrör" (ISOKERN),

i kondensförebyggande syfte.


Nya material och metoder utvecklades och företaget bytte namn till Höglandets Skorstenar HB. Tiderna ändrades och

de följande 20 åren var framför allt vedeldarnas. Med vedeldningen följde en nygammal skadetyp, sotelden!


1987 ombildades företaget efter en generationsväxling till aktiebolag och fick det nuvarande namnet

Höglandets Skorstenar AB.


1994 startade vi Pelletscentralen. Vi var då i princip först i Sverige med försäljning av träpellets, pelletskaminer och pelletsbrännare.

Pelletseldningen tvingade fram ett större kunnande i förbrännningslära. Vi lämnade pelletsbranschen 5 år senare och

ägnade oss sedan åt vår kärnverksamhet, dvs skorstenar och annan eldfast murning. Pelletseldningen är dock

här för att stanna.


Den utveckling vi ser närmast är eldning med pellets, tillverkad av allehanda material såsom bark, hampa och

spannmål (havre) mm mm. Just havreeldning, som fungerar bra i flera pelletsbrännare, orsakar en alldeles

speciell syrapåverkan på rökkanalerna. Nya bränslen kommer ställa nya krav på skorstenar i framtiden.


Tiderna ändas som sagt och problemen blir andra. Höglandets Skorstenar är på alla sätt rustade inför framtiden 

och tänker naturligtvis vara med och lösa dessa problem.

 

2009 grundades "SPISA The Cooker Shop" som en bifirma till HSAB ( Höglandets Skorstenar AB).

SPISA marknadsför och säljer idag kompletta kök, ved- el- & gasspisar, kökspannor, köksredskap

och maskiner.