Nedsänkning av pimpstensrör

 

Den här renoveringsmetoden innebär nedsänkning och anslutning av isolerande pimpstens-rör. Pimpstenen är en vulkanisk bergart, ett naturmaterial som i princip är oförstörbart. Rören monteras ofta i äldre skorstenar med stora samlingskanaler, byggda av natursten under 1800-talet och tidigare, i syfte att skapa separata rökkanaler med höga krav på funktion och brandsäkerhet. Om skiljeväggarna i en modern skorsten först borttages kan vi med de nya rören åstakomma täthet och samtidigt efter behov göra kanal-arean större eller mindre.

Höglandets Skorstenar kan också montera rören som ett vanligt insatsrör i en enskild rökkanal med olämpligt stor area.

Eventuella sidodragningar i skorstenen kräver upptagning av arbetshål men är inget hinder för montage. Utrymmet mellan rör och omslutningsvägg fylls med lämplig skorstens-isolering. Tack vare pimpstenens goda isoleringsförmåga kan ofta murstocken tillåtas passera bjälkar, bjälklag och timrade väggar i äldre hus, utan arbetskrävande och kostsamma avväxlingar.

Som renoveringsmetod är det här "skorstenarnas Rolls Royce". 

Försiktig eldning kan med hänsyn till materialegenskaper och torktid påbörjas relativt omgående.